06 თებერვალი 2020, 14:18 281 ნახვა

ბიოსაწვავი

შემუშავდა კანონპროექტი, რომელიც შეესაბამება ევროპის კავშირის ენერგოეფექტურობის დირექტივას. კანონის პროექტი ენერგოეფექტურობის შესახებ, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა მოიწონა.