თავმჯდომარე და წევრები

რუსუდან იმედაიშვილი

მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

გიორგი ირემაძე

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

ბეჟან გობაძე

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

ირაკლი დარცმელიძე

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

გიგა ჩხარტიშვილი

მრჩეველთა საბჭოს წევრი