ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
60 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)