ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
192 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი