ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
276 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი