ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1562 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ