ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1222 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ