ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1291 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ