ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1508 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ