ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1425 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ