ნათია კოპალიანი
ჟურნალისტი
1004 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ