სამუშაოს მაძიებელთა სახელმწიფო პროგრამა

27 მაისი 2016, 00:00 1632 ნახვა

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა. ინფორმცია მინისტრთა ცაბინეტს ჯანდაცვის  მინისტრმა მიაწოდა. პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და დასაქმების ხელშეწყობა.

ამავე კატეგორიაში